Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/platne/serwer73634/public_html/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB in /home/platne/serwer73634/public_html/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Coaching strategiczny

“Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają,
że stajemy się silniejsi. To, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem”

Nick Vujicic

         Coaching strategiczny to proces wsparcia rozwoju,w którym ekspert kieruje osobą, by pomóc w przezwyciężaniu blokad emocjonalnych, lęków, trudności w nauce lub w budowaniu kariery, a także w rozwiązywaniu konfliktów.  

Coaching jest w stanie pomóc w wielu trudnościach życia zawodowego i osobistego, ale u jego podstaw leży gotowość klienta na zmianę. Bez tego elementu proces wydaje się bezpodstawny.

Cele coachingu powinny być wyznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, konkretnie i jednoznacznie, najlepiej zgodnie z akronimem SMART (oznaczającym charakterystykę dobrze sformułowanego celu, który powinien być: Sprecyzowany, Mierzalny, Atrakcyjny, Realistyczny, Terminowy). A w konsekwencji, efekty coachingu także muszą być konkretne, obiektywne, obserwowalne, dające się opisać, zmierzyć, porównać z innymi. Nie może tu być mowy o jakimś mętnym „zdaje mi się” czy innych tego rodzaju subiektywnych, niewymiernych i nieuchwytnych odczuciach. Coaching odbywa się w materii rzeczywistości, operuje faktami i prowadzi do faktów – sprawdzalnych faktów.

Image

Life coaching– coaching indywidualny nastawiony jest na relacje i życie osobiste czyli sprawdzi się, gdy nasze oczekiwania obejmują:

  1. lepszą organizację czasu, skuteczniejsze planowanie zadań zawodowych i godzenie ich z życiem osobistym;
  2. ćwiczenie umiejętności interpersonalnych;
  3. uporanie się z rutyną i złymi nawykami;
  4. znalezienie sposobu na radzenie sobie z frustracją;
  5. potrzebę zewnętrznego źródła motywacji do działania i realizowania celów;
  6. chęć lepszego realizowania się w sferze zawodowej;
  7. chęć obniżenia poziomu stresu i znalezienia sposobu na skuteczną relaksację;
  8. wdrożenie diety, regularnych ćwiczeń i innych założeń zdrowego stylu życia;
  9. naukę automotywacji;
  10. poszukiwanie nowych sposobów na rozwój osobisty.

Coaching zawodowy – związany z rozwojem zawodowym, karierą;

Coaching grupowy jest specyficznym typem szkolenia i jest ściśle powiązany z coachingiem biznesowym. Pozwala na wspólną pracę grupy menedżerów, podnoszenie kompetencji zespołu, zdobywanie konkretnych celów, jak również na zaniechanie lub zarządzanie konfliktami. Skierowany jest zatem głównie do grup i firm.

Coaching medyczny – zajmujący się pracą z pacjentami oraz personelem medycznym;

Problem solving strategiczny

             Jest to metoda i kluczowe narzędzie do rozwiązywania danego problemu w sposób dający najlepsze wyniki przy najmniejszym wysiłku. Poprzez zmianę sposobu interpretowania własnych myśli, otwieramy się na pragmatyczne perspektywy zorientowane na znalezienie rozwiązania w chwili obecnej, które często okazuje się prostsze niż mogłoby się wydawać.