Doradztwo psychologiczne - Counseling

“Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk “

Osho

Doradztwo psychologiczne - “Counseling”  to relacja profesjonalisty z klientem/pacjentem o charakterze psychologiczno-terapeutycznym. To sposób wsparcia i poradnictwa, który pomaga osiągnąć wewnętrzną równowagę, znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, odkryć w sobie nowe możliwości, a także zainicjować rozwój osobisty w kierunku uzyskania większej sprawczości oraz poprawy jakości życia i dostrzec nowy sposób na swoje życie lub relacje.

Counseling opiera się na rozmowie z osobami w trudnej sytuacji i nieradzącymi sobie z aktualnymi problemami. Skierowany jest do osób, których życiowe problemy odbijają się na relacjach rodzinnych i karierze zawodowej oraz do tych, które skupiają się na niepowodzeniach, przechodzą kryzys, a w konsekwencji nie wykorzystują w pełni swoich umiejętności i możliwości.

Na bazie tej akceptacji Counsellor tworzy bezpieczne środowisko emocjonalne, dzięki któremu dana osoba może się przyjrzeć bliżej swoim problemom, bez obawy o bycie ponaglaną i ocenianą. Counseling można zatem nazwać procesem psychoterapeutycznym, podczas którego jedna osoba – counsellor/psychoterapeuta, pomaga drugiej osobie – klientowi, w wyrażaniu myśli i uczuć.

Wsparcie to jest z powodzeniem udzielane w sytuacjach, w których występuje lęk, gniew, porzucenie, odrzucenie, żal, trauma, poczucie zagubienia i dezinformacji – to między innymi te zagadnienia sfery emocjonalnej i uczuciowej, które w procesie psychoterapeutycznym mogą być objęte głębszą analizą w celu zrozumienia, kim jesteśmy oraz sformułowania na nowo takich zachowań i zaplanowaniu takich działań, które są i będą z nami zgodne.

Image